Sąlygos ir taisyklės

1. Sutarties objektas

1.1. Paslaugų teikėjas įsipareigoja organizuoti Mokiniui mokymus Pagal kliento pasirinktą programą kuri pateikiama svetainėje www.makiazokursai.lt (toliau – „Mokymai“), o Mokinys įsipareigoja sumokėti Paslaugų teikėjui už Mokymus.

1.2. Mokymų vykdymo forma – pamokos grupėje.

1.3. Mokymų tikslas –  Mokymų metu pagerinti Mokinio įgūdžius, atnaujinant bei įtvirtinti Mokinio jau turimas žinias ir/arba padėti Mokiniui pasirengti būsimam darbui.

2. Pirkėjo teisės ir įsipareigojimai

2.1.Pirkėjas privalo sumokėti už prekes ir priimti jas šių Taisyklių nustatyta tvarka.

2.2.Užsiregistravęs Pirkėjas įsipareigoja neperduoti tretiesiems asmenims savo prisijungimo duomenų. Jei Pirkėjas praranda prisijungimo duomenis, jis privalo nedelsiant informuoti apie tai Pardavėją skyriuje „Kontaktai“ nurodytomis susisiekimo priemonėmis.

2.3. Jeigu pasikeičia užsiregistravusio Pirkėjo registracijos formoje pateikti duomenys, jis privalo nedelsdamas juos atnaujinti.

2.4.Pirkėjas, naudodamasis „Makiazokursai.lt“ internetine parduotuve, įsipareigoja laikytis šių Taisyklių, kitų sąlygų, aiškiai nurodytų internetinėje parduotuvėje, bei nepažeisti Lietuvos Respublikos teisės aktų.

3. Pardavėjo teisės ir įsipareigojimai

3.1.Pardavėjas turi teisę savo nuožiūra nustatyti minimalų prekių krepšelio dydį, t.y. minimalią sumą, kurią pasiekus bus vykdomas Pirkėjo užsakymas. Šios sumos dydis matomas peržiūrint prekių krepšelį.

3.2.Jei Pirkėjas bando pakenkti internetinės parduotuvės darbo stabilumui ir saugumui ar pažeidžia savo įsipareigojimus, Pardavėjas turi teisę nedelsiant ir be perspėjimo apriboti ar sustabdyti jam galimybę naudotis internetine parduotuve arba išskirtiniais atvejais panaikinti Pirkėjo registraciją.

3.3. Paslaugų teikėjas esant būtinybei turi teisę keisti mokymų laiką (nesusirinkus pilnai grupei) Iš anksto prieš 2 kalendorines dienas informavęs apie tai Mokinį. Seminaro atveju mokymai gali būti vykdomi kitoje vietoje dėl mokinių skaičiaus, apie tai informavus Mokinį prieš dvi kalendorines dienas iki Mokymų pradžios.

3.4. Už mokymus pervestas avansas laikomas pagrįstais minimaliais bei neįrodinėtinais Paslaugų teikėjo patirtais nuostoliais bei yra negrąžinamas. Mokinio sumokėtas Avansas yra panaudojamas Mokymo programos parengimo išlaidoms padengti, Mokinio rinkinio (makiažo priemonių, mokymų medžiagos parengimui, kitoms mokymų reikmėms) įsigijimui ir kitoms Paslaugų teikėjo patiriamoms išlaidoms Mokymų organizavimui padengti.

3.5. Už mokymus pervedus pilną kainą ar pasirašius mokymų sutartį su grafiku, mokinys turi teisę atsisakyti dalyvauti mokymuose ir nutraukti šią sutartį ne vėliau kaip likus 30 kalendorinių dienų iki mokymų pradžios, o vėlesnės registracijos atveju, ne vėliau kaip likus 14 kalendorinių dienų iki mokymų pradžios – mokėjimas grąžinamas atskaičius avansą (per 14 kalendorinių dienų nuo prašymo pateikimo el.paštu info@makeupsecrets.lt). Pranešus apie sutarties nutraukimą likus mažiau negu 14 kalendorinių dienų iki mokymų pradžios, Paslaugų teikėjas savo tiesioginių ir netieisoginių nuostolių padengimui turi teisę gauti bei pasilikti sau 50 proc. visos mokymų kainos žalos atlyginimui bei nuostoliams.

3.6. Susidarius svarbioms aplinkybėms, Pardavėjas gali laikinai arba iš viso nutraukti internetinės parduotuvės veiklą, apie tai iš anksto nepranešę Pirkėjui.

3.7. Pardavėjas turi teisę iš anksto nepranešęs Pirkėjui anuliuoti jo užsakymą, jeigu Pirkėjas nesumoka už prekes per 3 (tris) darbo dienas.

3.1.Pardavėjas įsipareigoja šiose Taisyklėse ir internetinėje parduotuvėje nustatytomis sąlygomis sudaryti Pirkėjui galimybę naudotis „Makiazokursai.lt“ internetinės parduotuvės teikiamomis paslaugomis.

3.2.Pardavėjas įsipareigoja gerbti Pirkėjo privatumo teisę į jam priklausančią asmeninę informaciją, t.y. Pirkėjo nurodytus asmens duomenis tvarkyti tik Taisyklių 2 skyriuje ir Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.

2.3. Pardavėjas įsipareigoja suteikti Pirkėjo užsakytas paslaugas, pardavėjo nurodytoje vietoje. Kadangi pardavinėjami grožio kursai, nėra fizinės prekės, pristatymas nevykdomas.

www.makeupsecrets.lt
www.makiazokursai.lt
Pamėnkalnio g. 23, Vilnius